IUS PRO smo skupina izvrstnih pravnikov, specializiranih za različna pravna področja (več lahko preberete tukaj). V sodelovanju z znanimi odvetniškimi družbami nudimo strokovno in uspešno uveljavljanje vaših pravic, ter finančno in moralno zadoščenje na vseh instancah. Naš glavni cilj je vaše zadovoljstvo.

Naša primarna dejavnost, na področju civilnega prava, je terjanje visokih odškodnin, ki pomenijo dosežek satisfakcije ali ekvivalenčnega stanja za škodo, ki vam je nastala v nekem škodnem dogodku.

Se sprašujete zakaj prepustiti urejanje odškodnine, za telesne in materialne poškodbe ali denimo izgubo dobička, pravniku?

Nezgodne telesne poškodbe se lahko dogodijo na različnih krajih in v raznovrstnih situacijah (poškodba na delovnem mestu, na javni površini, v prometni nesreči, v hiši ali stanovanju doma ali, ko ste na obisku pri prijatelju ali sorodniku, etc…), ter v večini primerov niste oškodovani le zaradi poškodb, ki zahtevajo zdravljenje temveč ste lahko oškodovani na več načinov, zaradi česar ste lahko upravičeni do ustrezne denarne odškodnine. Pri nastanku hujših poškodb ste lahko nesposobni za delo ali pridobitveno dejavnost. Niste zmožni preživljati družino, kakovost življenja pade, ustaljene navade se iztirijo, morate se odpovedati svojim hobijem, poškodba nenazadnje lahko vpliva tudi na družinske odnose, lahko vpliva tudi na psihično zdravje… Zato brez slabe vesti, če imate temelj, uveljavljajte svojo pravico in zahtevajte najvišjo možno odškodnino.

Zavedamo se, da telo in zdravje nimata cene, vendar ustrezna odškodnina lahko bistveno vpliva na vrnitev kakovosti vašega življenja, kot je bilo pred nastalo situacijo. Pri hujših poškodbah si z odškodnino lahko pomagate pri plačevanju nadaljnje rehabilitacije, po zaključenem zdravljenju in kljub ne zmožnosti opravljanja dela, lahko svoji družini omogočite življenje primerljivo s stanjem pred nastankom škodnega dogodka. Kako dolgo boste lahko nadomeščali svojo delno ali nepopolno funkcionalnost na nivoju popolne, kot je bila pred nastankom škode, pa je seveda odvisno od same višine odškodnine. Zato vam svetujemo, da dobro premislite koga boste pooblastili, da bo za vas in na vaš račun urejal vse potrebno za terjanje in končno pridobitev visoke odškodnine. Vaša izbira je ključna.  V naši Sloveniji imamo veliko pravnikov, vendar lahko zatrdimo, da je le kopica dobrih.

Zahtevo za izplačilo odškodnine, za nematerialno škodo, ki pomeni telesne poškodbe, lahko vložite v roku treh let od zaključka zdravljenja. Zahtevo za izplačilo odškodnine, za materialno škodo, ravno tako lahko vložite v roku treh let, vendar od dneva, ko je obseg materialne škode znan. V prometnih nesrečah denimo materialna poškodba pomeni uničenje katerekoli stvari. V prometni nesreči, poleg poškodovanega vozila, lahko pride do poškodbe mobilnega aparata, poškodbe ure, nakita, oblačil, očal, etc.. za vse poškodovane stvari vam pripada ustrezna odškodnina, ki pomeni znesek, da si boste lahko kupili
istovrstne stvari, ki so bile poškodovane, čemur pravniki rečemo ekvivalenčna odškodnina.

Zakaj smo prepričani, da smo med najboljšimi za terjanje najvišjih odškodnin?

Raziskali smo večino ponudnikov na spletu, ki ponujajo »visoke odškodnine«, na način, da smo le-te kar sami kontaktirali, na kar smo prebrskali tudi forume, kjer so številni oškodovanci podajali svoja mnenja in izkušnje, ter s profesionalnega vidika ugotovili, da večina ponudnikov za terjanje »visokih odškodnin« skriva dodatne stroške za stranke, kakor tudi ne zahtevajo ustrezno visokih odškodnin.

Slednje dejstvo je škodno za oškodovanca, hkrati pa pomaga zavarovalnicam, da nižajo raven ustrezne odškodnine, saj jim gre le za čimprejšnjo poravnavo z zavarovalnico in posledično nadaljnjo razbremenitev obveznosti, kar skratka pomeni moto: »čim manj dela, za čim več denarja« in kar nikakor ne pomeni profesionalnega zastopanja oškodovanih strank. Pri nas boste vsekakor vsestransko profesionalno obravnavani in zastopani, ker razumemo kaj pomeni biti oškodovan, hkrati pa imamo kompetence uveljaviti našo zavezo.

Kakšna mora biti višina ustrezne odškodnine?

Na tem mestu se postavi vprašanje kako mi določimo kaj pomeni ustrezna denarna odškodnina, če znesek le-te ni določen z zakonskim aktom. Mi upoštevamo sodno prakso. To pomeni, da redno spremljamo izdajo pravnomočnih sodb, ki temeljijo na tožbenih zahtevkih nezadovoljni oškodovancev. Tožbene zahtevke zoper zavarovalnico vlagajo tisti oškodovanci, ki jim zavarovalnica ponudi prenizko odškodnino v poravnavo in tako dobimo tehtne in obrazložene sodbe iz katerih izhaja koliko je okvirna in realna vrednost odškodnine za določeno škodo, katero bi nenazadnje lahko terjali na sodišču in jo tudi dobili, saj je sodna praksa zavezujoča za kasnejše odločitve sodišča.

Kdo mi izplača odškodnino in kdo vse lahko terja odškodnino?

Ko se zgodi nesreča, je potrebno ugotoviti kdo je odgovoren oziroma kriv za nastanek nesreče in hkrati ali so nastale posledice.

Kakršno koli materialno ali nematerialno oškodovanje ali okrnjenost neke celote pomeni škodno posledico za katero odgovarja povzročitelj ali krivec.

V primerih prometnih nesreč je že s področnim zakonom določeno obvezno zavarovanje motornih vozil ravno za zgoraj navedene nesrečne dogodke, saj motorno vozilo velja za nevarno stvar in zato lahko pričakovano povzroči škodo. Tako v prometnih nesrečah škodo povzročitelja povrne zavarovalnica pri kateri ima povzročitelj zavarovano odgovornost.

Nekoliko drugače je urejeno, če se poškodujemo na delovnem mestu ali denimo na javni, kakor tudi privatni površini. Vselej je odgovorna za škodo pravna ali fizična oseba, ki je zakrivila nek škodni dogodek. V vsakem primeru lahko zahtevamo odškodnino.

Delodajalci imajo običajno zavarovano škodno odgovornost pri eni od zavarovalnic, tako da, podobno kot pri prometni nesreči, zavarovalnica zavarovanca izplača odškodnino za škodo, ki jo je povzročil delodajalec ali je bil vsaj objektivno kriv oziroma je prispeval k nastanku škode.

Podobno je tudi če se poškodujemo na javni ali privatni površini. Ugotavljamo kdo je zakrivil škodni dogodek, nakar zahtevamo ustrezno odškodnino od zavarovalnice, če ima upravljalec ali lastnik določene površine ali objekta zavarovano odgovornost, v nasprotnem, pa direktno od upravljalca ali lastnika določene površine ali objekta.

Odškodnino lahko zahtevate tudi sami.

Marsikdo ne ve, da lahko sam zahteva odškodnino od zavarovalnice. Lahko, vendar ali je to optimalna odškodninska rešitev za vas? Ne. Zakaj? Zato ker ste prava nevešča oseba in vas zavarovalnica lahko, po domače povedano »hitro prelisiči« tako, da vam neutemeljeno zavrne odškodninski zahtevek ali pa vam izplača nek ne relevanten oziroma banalni znesek, ker tako zavarovalnica doseže najcenejšo razbremenitev.

Naš nasvet.

Svetujemo, da izberete pravega strokovnjaka, ki bo poskrbel za vas in vaše pravice, ter po potrebi uveljavljal tudi sodno varstvo. Prepričani smo, da vam lahko zagotovimo ustrezno visoko odškodnino v skladu s sodno prakso.

Kontaktirajte nas preko telefona ali nam pošljite sporočilo preko spodnjega obrazca.

Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv!
Ekipa, IUS PRO

Zaupajte nam in boste uspeli!