Odškodnina – 51 milijonov evrov!

Nekdanji prvi laški pivovar Boško Šrot, ki na Dobu prestaja zaporno kazen bo moral Pivovarni Laško Union plačati več kot 51 milijonov evrov odškodnine, navaja Dnevnik.si.

Preberi več

VISOKA DENARNA ODŠKODNINA ZA NEPREMOŽENJSKO ŠKODO

Slovensko sodstvo si pri odločanju višine nepremoženjske škode pomaga s Fischerjevo lestvico, ki telesne poškodbe kategorizira. Bistvo Fischerjevega sistema je razvrščanje poškodb v šest temeljnih skupin, kar omogoča poenostavljeno označevanje teže poškodbe posameznega odškodninskega
primera.

Pri tem se je potrebno zavedati, da uvrstitev poškodbe v ustrezno skupino ni enostavna in povsem natančna. Fischerjev sistem namreč le primeroma našteva reprezentativne poškodbe vsake skupine, zato naj nam ta sistem služi le kot okvirni pripomoček, ki je določen zaradi hitrejšega iskanja podobnega primera glede na težo konkretne poškodbe.

Preberi več

ODŠKODNINA ZA POŠKODBE PRI PROMETNI NESREČI

Ali lahko zahtevam odškodnino iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti?

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, kot voznik, sopotnik, kolesar, pešec, lastnik poškodovane stvari v prometni nesreči, etc, ste upravičeni do odškodnine za nastalo materialno škodo in ravno tako do odškodnine za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, ki največkrat pomeni telesne bolečine, duševne bolečine, različne stopnje doživetega strahu, ect.

Preberi več

 

DELOVNO PRAVO – poškodbe na delu:

Večina prebivalstva se vsakodnevno sooča z delovnim procesom, saj je to nujno za človeški oziroma družbeni obstoj. Pri delu ali v zvezi z delom se pogosto dogajajo tudi najrazličnejše poškodbe in bolezenska stanja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 3. členu opredeljuje, da je nezgoda pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.

Preberi več

VISOKE ODŠKODNINE pri IUS PRO

IUS PRO smo skupina izvrstnih pravnikov, specializiranih za različna pravna področja (več lahko preberete tukaj). V sodelovanju z znanimi odvetniškimi družbami nudimo strokovno in uspešno uveljavljanje vaših pravic, ter finančno in moralno zadoščenje na vseh instancah. Naš glavni cilj je vaše zadovoljstvo.

Naša primarna dejavnost, na področju civilnega prava, je terjanje visokih odškodnin, ki pomenijo dosežek satisfakcije ali ekvivalenčnega stanja za škodo, ki vam je nastala v nekem škodnem dogodku.

Preberi več

KAJ JE ODŠKODNINA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST?

Odškodnina je nadomestilo oškodovancu za nastalo škodo. Odškodninska odgovornost je odgovornost povzročitelja škode, da oškodovancu povrne nastalo škodo. Odškodnina je tako pravica oškodovanca, da od povzročitelja zahteva povrnitev škode, ki pomeni odškodnino:

  • za materialno ali premoženjsko škodo (odškodnina za uničeno ali poškodovano vozilo, odškodnina za poškodovan telefon, uro, oblačila, očala, nadomestilo za izpad dohodkov,…) in
  • za nematerialno škodo (telesne poškodbe, bolečine, zmanjšuje aktivnosti,..).

Preberi več…

 

Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in obdelavo vaših podatkov s to spletno stranjo.