PROMETNI PREKRŠKI

“Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv.”

PROMETNI PREKRŠKI

Imate kakšno od spodaj navedenih težav?

  • ali vam je bila odmerjena previsoka globa,
  • ali so vam dodelili kazenske točke,
  • ali vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja,
  • ali ste prejeli globo zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti,
  • ali vas je oglobilo mestno redarstvo,
  • ali ste bili deležni neustreznega postopanja policije, …

Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost.

Čas je pomemben, saj mora biti ustrezni pravni institut (ugovor, zahteva za sodno varstvo, predlog ali pritožba) pravočasno in pravilno sestavljen.

Zmagajmo skupaj