PRAVNA VARNOST ZAPOSLENIH

“Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv.”

PRAVNA VARNOST ZAPOSLENIH

Ali vas delodajalec sili v prekomerno delo, ponižuje, ne plačuje z zakonom določenih prispevkov, …?

Seznanjeni smo, da delodajalci od delavcev zahtevajo prekomerno nadurno delo, da ne izplačujejo z zakonom določenih minimalnih zneskov za delo, da delavce postavljajo v neugodne položaje, če ne sprejemajo nezakonitih zahtev delodajalca,…

Morate namreč vedeti, da za nadurno delo mora delavcu delodajalec nadurno delo odrediti v pisni obliki, praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Zmagajmo skupaj