ODŠKODNINE

Za vas brezplačno terjamo visoke odškodnine, če ste bili:

 • poškodovani ali materialno oškodovani v prometni nesreči
 • poškodovani pri delu
 • poškodovani na javni površini…

Pomembno je, da nas čimprej kontaktirate, na kar se bomo temeljito posvetili vašemu primeru in vas vodili skozi celoten proces tako, da boste prejeli ustrezno odškodnino, ki vam pripada.

Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost in osebno zadoščenje.

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV

Dolg vašega dolžnika prevzamemo MI.

Nudimo odkup zapadlih terjatev.

Dolg vašega dolžnika prevzamemo za dogovorjeni denarni znesek in namesto vas vstopimo na mesto upnika. S tem dejanjem se razbremenite skrbi in stroškov, ki bi nastali pri sodni izterjavi dolga ter preprosto pozabite na svojega dolžnika.

Akt prevzemaje dolga je zelo preprost. Potrebno je imeti le verodostojno listino (pogodbo, račun,..) iz katere je vaša terjatev evidentna.

Dogovorili se bomo o znesku odkupa in z vami sklenili pogodbo o prevzemu dolga – Cesiji.

Pokličite nas in se znebite nediscipliniranih dolžnikov.

STVARNE NAPAKE in GARANCIJE

Ste kupili stvar, ki ima napako?

Kupec oziroma potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova stvarne napake ali iz naslova garancije v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Prodajalec kupcu ne dolguje le izročitve stvari na način, da bo kupec lahko postal njen lastnik, ampak mu dolguje izročitev tiste in takšne stvari, kot je dogovorjena med kupcem in prodajalcem, oziroma jo zahteva pogodba. Prodajalec, ki je kupcu izročil stvar ali blago, ki v kakovostnem smislu ne dosega skladnosti s pogodbo oziroma nima vseh lastnosti, pomeni stvarno napako, čemur posledično ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.

Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost in osebno zadoščenje.

PROMETNI PREKRŠKI

Imate kakšno od spodaj navedenih težav?

 • ali vam je bila odmerjena previsoka globa,
 • ali so vam dodelili kazenske točke,
 • ali vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja,
 • ali ste prejeli globo zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti,
 • ali vas je oglobilo mestno redarstvo,
 • ali ste bili deležni neustreznega postopanja policije, …

Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost.

Čas je pomemben, saj mora biti ustrezni pravni institut (ugovor, zahteva za sodno varstvo, predlog ali pritožba) pravočasno in pravilno sestavljen.

PRAVNA VARNOST ZAPOSLENIH

Ali vas delodajalec sili v prekomerno delo, ponižuje, ne plačuje z zakonom določenih prispevkov, …?

Seznanjeni smo, da delodajalci od delavcev zahtevajo prekomerno nadurno delo, da ne izplačujejo z zakonom določenih minimalnih zneskov za delo, da delavce postavljajo v neugodne položaje, če ne sprejemajo nezakonitih zahtev delodajalca,…

Morate namreč vedeti, da za nadurno delo mora delavcu delodajalec nadurno delo odrediti v pisni obliki, praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo je skupek pravnih načel in pravil , ki urejajo zakonsko zvezo, razmerje med starši in otroki, skrbništvo, posvojitev, izven zakonsko skupnost in rejništvo.

PREŽIVLJANJE OTROK IN OSEBNI STIKI

Ko starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se lahko sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, ter pri katerem od njiju bo/bodo prebival/i in kako bo drugi izvrševal stike.

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE in RAZDELITEV PREMOŽENJA

Razveza je specifična situacija, ki pomeni čustveni udarec za obe strani. Problem se poglablja v zvezi s premoženjem in otroki.

KAZENSKE ZADEVE in CIVILNI SPORI

Za vas imamo najboljše rešitve.

Upamo si trditi, da smo, v sodelovanju z vrhunskimi odvetniki, zmožni najti luč v najtemnejšem tunelu in vam zagotoviti najboljšo rešitev za vaš problem.

Lahko vam zagotovimo uspešno zastopanje na vseh instancah, ker smo preprosto najboljši.

Kontaktirajte nas čimprej in se prepričajte, da vam lahko zagotovimo želeno pravno varnost.

Pogosta vprašanja.

Stvarne napake in garancije.

Za katere izdelke lahko uveljavljam reklamacijo?

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki nima vseh lastnosti, ki bi jih moral imeti za namensko rabo in za katerega ni bila dana garancija. Enako pa se lahko odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija. Potrošnik pravice iz naslova stvarne napake smiselno uveljavljanju pravic iz naslova stvarnih napak na blagu uveljavlja tudi v primeru storitev.

Kaj lahko kot potrošnik zahtevam od prodajalca pri uveljavljanju stvarne napake?

Pri uspešnem uveljavljanju stvarne napake, lahko potrošnik od prodajalca zahteva, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti prodajalca ali izvajalca storitve.

Za katere izdelke lahko uveljavljam garancijo?

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek.

Pravna varnost zaposlenih.

Kako dolgo lahko traja nadurno delo?

V skladu s področnim zakonom, delo lahko traja največ:

 • osem ur na teden,
 • 20 ur na mesec,
 • 170 ur na leto.

Delovni dan lahko traja največ deset ur.

Nadurno delo lahko s SOGLASJEM DELAVCA traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Za zgoraj navedene kršitve lahko zagotovimo tudi ustrezno denarno nadomestilo.

Dogaja se tudi, da delodajalec ponižuje delavca oziroma se nedostojno vede do delavca na različne načine…

Ravno tako si marsikateri delodajalec privošči, da zaposlenemu ne plačuje z zakonom določenih prispevkov.

Obstojijo tudi druge kršitve iz delovnega razmerja.

V vseh primerih, kjer so podane kršitve, vam lahko strokovno svetujemo in vas tudi zastopamo, zato ne oklevajte in nas pokličite.

Družinsko pravo

Kdo nam lahko pomaga skleniti dogovor o preživljanju in prebivanju otrok?

V primeru, ko se starša sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o tem, odloči sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev.

Kako urediva razvezo zveze in razdelitev premoženja?

Pri razvezi zveze in razdelitvi premoženja gre za kompleksno področje in dogovor ali sodna odločba mora učinkovati na sprejemljivo prihodnost bivših partnerjev in otrok. Vsekakor pri dogovoru veliko pripomore neodvisni in izkušen pravni strokovnjak, ki vam lahko zagotovi tudi najnižje stroške celotnega postopka. V zgoraj navedenih razmerij je predvsem potrebno veliko potrpljenja in izkazanega strokovnega znanja, ki vam ga lahko nudimo ter pripomoremo k uspešni razrešitvi nesoglasji.

Kontaktirajte nas čimprej, da vam zagotovimo pravno varnost in osebno zadoščenje.

Če niste našli odgovora na svoje vprašanje, kontaktirajte nas. Tukaj smo za vas.

Ekipa, IUS PRO

 

“Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv.”