Osebni stečaj ne predstavlja čarobne formule za nov začetek. Osebni stečaj je postopek namenjen fizičnim osebam ali samostojnim podjetnikom, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Dolžnik se mora zavedati, da osebni stečaj ne pride popolnoma brez obveznosti. Sprožitev osebnega stečaja mora biti kljub navidezni enostavnosti zelo premišljena in dobro načrtovana odločitev, saj drugače osebni stečaj nebo dosegel želenega namena.

Osebni stečaj velikokrat predstavlja zadnjo rešilno bilko ljudem, ki se znajdejo v začaranem krogu izvršb in rubežev iz katerega ne vidijo izhoda. Za prezadolžene posameznike osebni stečaj pomeni rešitev, v samem procesu osebnega stečaja pa lahko zaprosi za odpust obveznosti, to pomeni, da ko se postopek zaključi, upniki njihove terjatve ne bodo mogli več sodno terjati. Ključna značilnost osebnega stečaja je, da se izvršbe z izjemo preživnine, povrnitve škode, ki je bila izrečena v kazenskem postopku, globe ter odvzema premoženja nezakonitega izvora zoper dolžnika ustavijo.

KAKŠEN JE POTEK OSEBNEGA STEČAJA?

Osebni stečaj se lahko začne na predlog prezadolžene osebe ali na predlog katerega izmed dolžnikov upnikov. Glavni cilj osebnega stečaja pa je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati, proda se premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku osebnega stečaja, kakor tudi tisto, ki ga pridobi med samim postopkom (stečajna masa).

Stečajna masa obsega dolžnikove:

  • nepremičnine (npr. hiša, stanovanje garaža …)
  • delnice, vrednostne papirje,
  • sredstva na bančni računih,
  • vrednejše premičnine (npr. avtomobil, plovilo, računalnik, zlatnina …),
  • plačo in druge prejemke, ki presegajo zakonski minimum – 76 % zneska bruto minimalne plače (npr. regres, prehrano, avtorski honorarji ipd.)

Iz tako pridobljenih sredstev se v enakih deležev poplačajo dolžnik, v delu obveznosti, kjer poplačilo upnikov ni več mogoče pa lahko dolžnik doseže odpust obveznosti. Prvo se na sodišče vloži predlog za začetek osebnega stečaja, nato sodišče izda sklep ( prvo preizkusi ali je vloga primerna za obravnavo) o začetku osebnega stečaja. Po tem začne teči rok za prijavo terjatev (3 mesce). Sedaj se postopki izvršbe ukinejo oziroma ustavijo.

Če je sodišče odobrilo odpust obveznosti, sledi preizkusna doba, ki traja do 2 do 5 let. V kolikor gre za dolžnika s slabim premoženjskim stanjem se lahko skrajša (od 6 mesecev do 2 leti).