Ena temeljnih obveznosti delodajalca je zagotavljanje varnih in s predpisi usklajenih delovnih razmerij. To pomeni, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati odškodnino, ki se je poškodoval med delom oziroma na delovnem mestu, v kolikor je delodajalec odgovoren za nastalo škodo.

Opisano izhaja iz načela subjektivne krivdne odgovornosti pravne ali fizične osebe za povzročeno škodo, če je nastala na podlagi storitve ali opustitve pravne ali fizične osebe.

Delodajalec pa je lahko odškodninsko odgovoren tudi na podlagi objektivne odškodninske odgovornosti, ki je od subjektivne odgovornosti širša. V primeru objektivne odgovornosti, je delodajalec odškodninsko odgovoren ne glede na krivo, in za primere je škoda nastala v zvezi z nevarno stvarjo ali nevarno dejavnostjo.

ALI VAM PRIPADA ODŠKODNINA V PRIMERU POŠKODBE?

Odškodnina za poškodbo pri delu pripada delavcu po zakonu, ko obstaja zato upravičenje. Pomembno je, da se delavec zaveda, da mu v primeru poškodbe na delovnem mestu odškodnino izplača zavarovalnica.

V KATERIH PRIMERIH ZAVAROVALNICA NE IZPLAČA ODŠKODNINE?

Eden izmed glavni razlog, zaradi katerega zavarovalnica zavrne izplačilo odškodnine je, da delavec ni vložile prijave poškodbe na delovnem mestu (tudi v primeru, da ste sami zavarovani in ima podjetje sklenjeno zavarovalno odgovornost). Pomembno je da delavec prijav poškodbo pri delu, saj s tem dokažete, da se vam je poškodba res zgodila na delovnem mestu, kar seveda vpliva tudi na višino izplačila odškodnine in nadomestila za čas, ko ste odsotni zaradi poškodbe.

Poškodbo je potrebno prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% odškodnine ter nadomestila za čas bolniške.

Bistvena je izpolnitev obrazca za prijavo nezgode (ER8 obrazec), ki ga izpolni delodajalec in ga poškodovanec izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku.

Vsekakor pa moramo pisno utemeljiti, da niste bili samo krivi za nezgodo. Pravna argumentacija je ključnega pomena, zato vam svetujemo, da prepustite odškodninski zahtevek izkušenim pravnim strokovnjakom.

KDAJ DO ODŠKODNINE NISEM UPRAVIČEN?

V primeru malomarnosti, vinjenosti na delovnem mestu, ipd. delavec do odškodnine ni upravičen oziroma je lahko do odškodnine upravičen le delno, zato je pomembno, da se posvetujete z svojim odvetnikom.

V primeru, da vas je zavarovalnica zavrnila in ne želi izplačati odškodnine vam lahko pripravimo pritožbo in vam tako pomagamo pri pripravi odškodninskega zahtevka.