Ali lahko zahtevam odškodnino iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti?

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, kot voznik, sopotnik, kolesar, pešec, lastnik poškodovane stvari v prometni nesreči, etc, ste upravičeni do odškodnine za nastalo materialno škodo in ravno tako do odškodnine za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, ki največkrat pomeni telesne bolečine, duševne bolečine, različne stopnje doživetega strahu, ect.

Pravno podlago daje pozitivna področna zakonodaja, na podlagi katere bomo mi uveljavljali odškodnino za poškodbo pri prometni nesreči do katere ste upravičeni.

Odškodnina vselej pripada potnikom, voznikom in drugim udeležencem prometne nesreče, ki niso zakrivili prometne nesreče.

V primeru, če ste voznik, ki je odgovoren za prometno nesrečo in niste pod vplivom prepovedanih substanc ali alkohola in pod pogojem, da niso podane druge okoliščine, ki kažejo, da ste denimo namerno zakrivili prometno nesrečo, ter imate sklenjeno AO+ zavarovanje, odškodnina pripada tudi vam.

Ko doživite prometno nesrečo, je v vsakem primeru pametno obiskati urgentni center, ker obstaja velika možnost notranjih poškodb telesa, ki jih morebiti ne zaznavate zaradi adrenalina. Zdravnik vam ravno tako zagotovi potrebno psihološko podporo ali psihološko pomoč po doživeti travmi.

Po obisku zdravnika nas lahko takoj kontaktirate in uveljavljate odškodnino za poškodbo pri prometni nesreči že na podlagi enkratnega obiska zdravnika. Da bi si zagotovili visoko odškodnino, predlagamo, da nas kontaktirate tudi v primeru, če nadaljujete zdravljenje, saj se vam bodo naši nasveti obrestovali pri vložitvi odškodninskega zahtevka.

Kakšen je postopek uveljavljanja odškodnine po prometni nesreči?

V postopku uveljavljanja najvišje odškodnine potrebujemo, da nam podpišete pooblastilo, ki dokazuje, da ste se odločili, da vas zastopamo v konkretni zadevi.

Poleg pooblastila potrebujemo fotokopije ali scanne zdravniških izvidov in poročil, ter ostale dokumente za katere vas zaprosimo in katere se obvezujemo skrbno varovati.

Za tem sestavimo ustrezen odškodninski zahtevek, v katerem določimo in pravno utemeljimo najvišji možni zahtevek za vašo odškodnino.

Po vloženem zahtevku pride do pogajanj z zavarovalnico kakšna naj bi bila odškodnina za prometno nesrečo, saj se zavarovalnica bori za izplačilo nižjega zahtevka, kjer pa smo mi nepopustljivi in v primeru nerealnih ponudb, naročimo izdelavo strokovne medicinske ocene, vlagamo pritožbe in po potrebi tudi tožbe.

Za vsak posamezen korak kontaktiramo vas in vam pojasnimo potek procesa, ki bo zagotovil najvišjo odškodnino.

Kaj vam moram zaupati, da bi mi zagotovili odškodnino za prometno nesrečo?

Pomembno hraniti in izročiti:

1) Vso dokumentacijo zdravstvenih storitev v vašem primeru; pregledi, posegi, tudi napotnice, račune od dvigov zdravil v lekarnah,..

2) Čim bolj podroben opis poteka zdravljenja, zapletov, strahov, posledic, ..
Priporočamo, da si sprotno zapisujete vse od prometne nesreče dalje, do trenutka, ko nam zaupate, da za vas terjamo odškodnino. Opišite kaj se je dogajalo pri zdravnikih, koliko potrebnih obiskov in posegov ste imeli. Priporočljivo je tudi fotografirati spremembe na svojem telesu, posebej v primeru skaženosti.

3) Podroben opis škodnega dogodka, in sicer naj opis vsebuje kako je prišlo do nezgode, kaj se je dogajalo, ali so bili kakšni posebni vremenski vplivi, mogoče vplivi drugih oseb (olje na cesti, padel tovor,..). Zabeležite katera policijska postaja vas je obravnavala. Zabeležite imena prič. Vsak podatek zna biti izjemno pomemben.

4) Predlagamo, da hranite tudi vse račune, ki izkazujejo vaše materialne stroške v povezavi s škodnim dogodkom. Največkrat so to stroški s prevozi, dodatnimi zdravili, rehabilitacijami, medicinskimi pripomoči, fizioterapijo, etc..

Prometne nesreče so vselej povezane s področjem odškodninskega prava, kar pa pomeni, da je smotrna odločitev, da vas zastopa pravni strokovnjak, ki se praktično in teoretično ukvarja z odškodninskim pravom. V primeru, da se odločite za IUS PRO zastopanje, vam dokažemo, da ste se odločili za najboljše, saj je v naši ekipi tudi profesor Obligacijskega prava.

Več o odškodninah lahko preberete tukaj, o odškodninah za poškodbe na delovnem mestu pa tukaj.

Za vse dodatne informacije o odškodnini za poškodbo pri prometni nesreči smo dosegljivi na telefon 041 999 995 ali elektronsko pošto info@iuspro.si.

S pravo podporo je vsak vrh dosegljiv!

Ekipa, IUS PRO