Vsi ljudje smo zmotljivi, tudi zdravniki. Tako so tudi zdravniške napake del vsakdanjega življenja, ki jim ne moremo v celoti preprečiti. Včasih je edino, kar lahko pravo za oškodovanca naredi, da mu v primeru, ko postane žrtev zdravniške napake, s povrnitvijo nastale škode v obliki odškodnine nudi neko finančno oporo, zadoščenje in olajša oškodovančevo trpljenje. Strokovna napaka zdravnika oz. zdravstvenega osebja je podana, kadar njihovo ravnanje ni v skladu z zahtevami zdravstvene doktrine. Zadnja leta postaja področje odškodninske odgovornosti za zdravniške napake vedno bolj pomembno. Pacienti se vedno bolj zavedajo pomena zdravja za kvalitetno in dolgo življenje ter svoji pravic, zato se večina v primeru zdravniških napak odloči uveljavljati odškodninske zahtevke nasproti zdravnikom in zdravstvenim ustanovam. Vsesplošno nezadovoljstvo z javnim zdravstvom spodbuja ljudi k iskanju pravice po sodni poti. Na to kaže tudi naraščajoče število pritožb na Zdravniško zbornico Slovenije.

KAKŠEN JE POSTOPEK UVELJAVLJANJA ODŠKODNINE?

Zdravnik oz. zdravstvena ustanova lahko v primeru, če so izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti odgovarja na podlagi

  • delikta ali
  • pogodbe.

Navadno je razmerje med zdravnikom oz. zdravstveno ustanovo in pacientom pogodbene narave, razen v primeru nujnega medicinskega posega, ko pacient ni zmožen podati izjave volje (ker izjava volje manjka ne pride do sklenitve pogodbe, zato je zdravnik pacientu deliktno odgovoren). Odškodnina v primeru zdravniške napake se lahko uveljavi v primeru kot so npr. zapleti pri zdravljenju, napake v diagnostičnem postopku, obravnava napačnega pacienta, izgubljeni kirurški predmeti v pacientih, napake pri predpisovanju zdravil, operacija na napačnem delu telesa … Vsi oškodovanci, katerim je tekom zdravljenja nastala škoda so  upravičeni do denarne odškodnine.
Odškodninski zahtevek se pošlje zavarovalnici, ki potem na podlagi mnenja zdravstvenega zavoda odloči o upravičenosti zahteve o izplačilu odškodnine. Uveljavljanje odškodninskega zahtevka pa je v večini primerov izredno zahtevno, saj je v večini potrebna tožba in sodni postopek. Cilj oškodovanca oziroma pacienta v pravdi ni le dokazati odgovornost zdravnika za zdravniško napako, temveč je njegov poglavitni cilj doseči povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi zdravniške napake.

KAKŠNA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA UVELJAVITEV ODŠKODNINE V PRIMERU
ZDRAVNIŠKE NAPAKE?

Dokumentacija, ki je potrebna za uveljavitev odškodnine v primeru zdravniške napake je sestavljena iz medicinske dokumentacije, podatkov o nastanku škode, ter dodatni dokumenti, kateri lahko vplivajo na višino odškodnine.