Z neplačilom za opravljene storitve se sooči mnogo podjetij. Dolgove je možno izterjati na različne načine, med drugim se podjetja lahko zatečejo tudi na sodišča. Ena od možnosti za učinkovite izterjave dolgov je tudi odkup terjatev.

PREDNOSTI ODKUPA ZAPADLIH TERJATEV

Odkup zapadlih terjatev je še posebej koristno v današnjih časih, ko je posojila pri bankah vse težje dobiti. Podjetje, ki se odloči za odkup terjatev, se za tak korak odloči iz različnih razlogov. Vaše podjetje bo s prodajo zapadlih terjatev izboljšalo finančno strukturo, ter tako omogočilo tekoče izpolnjevanje novih naročil. Tako boste izboljšali bilančno strukturo vašega podjetja in posledično kreditno sposobnost. S pomočjo odkupa zapadlih terjatev pa si boste zagotovili tudi hiter dostop do finančnih virov, ter pravočasno plačilo vaših zapadlih terjatev. Zmanjša se tudi tveganje neplačila, ki bi sicer še obstajalo.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ODKUP ZAPADLIH TERJATEV?

Odkup zapadlih terjatev poskrbi, da se izognete stroškom sodnih taks, izvršiteljev, cenilcev ipd., ter tako na račun takoj prejmete sredstva. Odkup zapadlih terjatev omogoča izogib neuspešni izterjavi in zmanjša tveganja poslovanja.

KAKŠEN JE POSTOPEK ODKUPA ZAPADLIH TERJATEV?

Postopek odkupa zapadlih terjatev je precej preprost. Med kupcem in prodajalcem se sklene cesijska pogodba, s katero se terjatve prenesejo na novega lastnika. O prenosu terjatev je potrebno pisno obvestiti dolžnika, na katerega se terjatve nanašajo. Pri prodaji obstajata dve možnosti, in sicer z ali brez regresne pravice. Pri prvi je tveganje neplačila kljub prodaji terjatev še vedno na strani podjetnika, saj bo kupec, v primeru da dolžnik še vedno ne poravna svoje obveznosti, neporavnani del lahko izterjal od podjetnika, ki mu je terjatve prodal.

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV KOT POSLOVNA PRILOŽNOST

Cena terjatev je praviloma nižja od njihove knjigovodske vrednosti. Upošteva se namreč določen popust, ki je namenjen pokrivanju stroškov samega posla in služi kot nadomestilo za stroške financiranja odkupa terjatev za obdobje od prodaje terjatve do njene zapadlosti oziroma plačila. Ker kupec plača nekoliko manjši delež terjatev, se zaslužek pokaže v razliki od njene dejanske vrednosti. Odkup zapadlih terjatev se predstavlja kot finančno orodje, ki podjetju v primeru neplačil storitev ali odlašanja s plačilom zagotovi pritok denarja. S tem pa tudi njegovo vnovično nemoteno delovanje. Z odkupom zapadlih terjatev, nam prepustite vse skrbi, vi pa se lahko posvetite tekočem poslovanju vašega podjetja.