Kako pravilno in brez tveganj odpustiti delavca?

Spodobni odnosi med delodajalci in zaposlenimi so eden ključnih dejavnikov za uspešnost podjetja, a primeri iz prakse dokazujejo, da delodajalci vse težje rešujejo težave, ki nastanejo na področju kadrov.
V nadaljevanju bomo izpostavili ključne izzive s katerimi se delodajalci spopadajo pri odpuščanju delavcev in napake katerim se lahko zlahka izognejo.

Kako vročiti odpoved, če imate namen odpustit delavca?

Delodajalec lahko odpusti delavca izredno ali redno. Za obe vrsti odpovedi mora delodajalec podati razloge za odpoved. Pri redni odpovedi so razlogi za odpoved na strani delodajalca:

  • Poslovni razlog,
  • Neuspešno opravljeno poizkusno delo,
  • Razlog nesposobnosi itd.

Zelo pomembno je da delodajalec, ki poda odpoved iz poslovnih razlogov upošteva rok, ki prične teči z dnem nastanka razloga za odpoved (če ni v pogodbi o zaposlitvi določen odpovedni rok se upošteva zakonsko določenega).
Pri omenjeni odpovedi je treba biti še posebno pozoren na to, da delodajalec konkretno obrazloži odpovedni razlog v pisni obliki. Poleg tega mora delavca opozoriti na pravno varstvo in na njegove pravice, ki jih ima iz naslova brezposelnosti.
Razlogi za primer izredne odpovedi pa so vnaprej predpisani v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, 110. člen). Za izredno odpoved je značilno, da je mogoča brez odpovednega roka a morajo obstajati razlogi, ki so določeni v ZDR-1 ter glede na interese strank in obstoječe okoliščine ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka za katerega je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena.

Delodajalec mora pred izredno odpovedjo delavcu omogoči možnost zagovora.