Odškodnina je nadomestilo oškodovancu za nastalo škodo. Odškodninska odgovornost je odgovornost povzročitelja škode, da oškodovancu povrne nastalo škodo. Odškodnina je tako pravica oškodovanca, da od povzročitelja zahteva povrnitev škode, ki pomeni odškodnino:

  • za materialno ali premoženjsko škodo (odškodnina za uničeno ali poškodovano vozilo, odškodnina za poškodovan telefon, uro, oblačila, očala, nadomestilo za izpad dohodkov,…) in
  • za nematerialno škodo (odškodnina za telesne poškodbe, bolečine, zmanjšuje aktivnosti,..).

Protipravno ravnanje je nedopustno ravnanje (npr.: zaradi prehitre vožnje je bilo vozilo neobvladljivo in je prišlo do trka, na vozilu niso delovale zavore, stopnice so bile neočiščene in poledenele, po tleh je bila voda – lastnik pa ni opozoril, živina je pobegnila iz ograde in povzročila trk, s tovornjaka je padel led ali sneg, etc.).

Pravni red namreč zapoveduje, da se mora vsakdo vzdržati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo (prepoved povzročanja škode).

Škoda je vsako prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravice ali pravno zavarovane interese. Razlikujemo med premoženjsko škodo (zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja) in nepremoženjsko škodo (telesne bolečine, duševne bolečine, strah, okrnitev ugleda pravne osebe).

Vzročna zveza je zveza med škodnim dogodkom, za katerega je stranka odgovorna in posledicami tega dogodka, ki pomenijo škodo. Navedeno pomeni, da je potrebno dokazati, da je neka škoda nastala zaradi določenega ravnanja povzročitelja (npr. škoda na avtomobilu A je nastala zato, ker se je avtomobil B zaletel v avtomobil A).

Odgovornost povzročitelja pomeni, da se povzročitelju lahko pripiše krivdo za nastalo škodo oziroma, da oškodovanec ni odgovoren za nastalo škodo (npr. voznik avtomobila A je med vožnjo gledal okolico in spregledal, da avtomobil B pred njim zavira (zaviral je upravičeno, saj se je približeval rdečemu semaforju), zato se je vanj zaletel).

KDAJ LAHKO ZAHTEVAM ODŠKODNINO Z ODŠKODNINSKIM ZAHTEVKOM ALI TOŽBO?

Odškodnina vam pripada, ko je prišlo do telesnih poškodb ali škode na vašem premoženju brez, da bi sami vplivali na nastanek škode, ali da ste manj vplivali na škodni dogodek kot druga oseba/e. Specifična situacija je, če ste povzročitelj škode z vozilom in imate AO+ zavarovanje – v tem primeru ste tudi kot povzročitelj upravičeni do odškodnine. Kot krivec za nastalo škodo ravno tako lahko zahtevate odškodnino, če imate posebej sklenjeno nezgodno zavarovanje.

Primeri škodnih dogodkov:

  • prometna nesreča
  • poškodba pri delu ali v zvezi z delom
  • nesreča na javnem ali zasebnem-privat kraju
  • smrt ali invalidnost bližnjega svojca
  • primeri, ko ste žrtev nasilja (zadostuje resna grožnja ali klofuta,..)…
  • vse poškodbe, ki jih sami zakrivite in imate nezgodno zavarovanje

Če ste doživeli karkoli od navedenega, obvezno shranite vso zdravniško in ostalo dokumentacijo ter nas čim prej kontaktirajte. Vaš primer bomo BREZPLAČNO preučili z vso skrbnostjo in vam tudi BREZPLAČNO svetovali. Za tem bomo za vas BREZPLAČNO sestavili in vložili strokoven odškodninski zahtevek.

Nikar ne oklevajte in nas kontaktirajte tudi v primeru, ko vam je morebiti nekdo rekel, da ne morete dobiti odškodnine.

V KOLIKŠNEM ČASU MORAM ZAHTEVATI ODŠKODNINO?

Zahtevek za odškodnino načeloma zastara v treh letih odkar je oškodovanec izvedel za škodo in povzročitelja (premoženjska škoda) oziroma v treh letih odkar je poškodovanec zaključil z zdravljenjem (nepremoženjska škoda). Rok za uveljavljanje odškodnine je dolg, vendar ker čas hitro mineva in ljudje pozabljamo je priporočljivo, da zahtevek za odškodnino pošljemo čim prej. Tako boste tudi najhitreje dobili odškodnino, ki bo nadomestila povzročeno in pretrpljeno škodo.

Naj poudarimo, da je vodenje postopka v naši ekipi BREZPLAČNO! Od vas zahtevamo le, da nam posredujete ali izročite vso dokumentacijo, ki je potrebna za uveljavljanje odškodninskega zahtevka. Torej, da bo vaša odškodnina pravična in visoka, ter da boste svojo odškodnino lahko uveljavljali brezplačno, nas čimprej kontaktirajte, nakar vas bomo prijazno vodili skozi postopek in varovali vaše pravice. Le tako si boste zagotovili, da bo vaša ODŠKODNINA PRAVIČNA IN POŠTENA.

KAKŠEN DENARNI ZNESEK LAHKO PRIČAKUJEM ZA ODŠKODNINO?

Prizadevamo si, da naše stranke dobijo najvišjo odškodnino in ravno zato sodelujemo z najboljšimi odvetniki. Višino odškodnine določimo na podlagi sodne prakse, ki za nas pomeni osnovo za oceno pravilnega odškodninskega zneska. Pri terjanju vaše odškodnine smo strokovni in brezkompromisni.

KOLIKO ČASA BOM ČAKAL ODŠKODNINO?

Glede časa, ki bo minil, da bo odškodnina vaša, pa je odvisno od več dejavnikov, in sicer:

  • hitrost odločanja zavarovalnice
  • zapletenost posameznega primera

Vsekakor morate skrbeti, da nam dostavite popolno dokumentacijo, na kar vas prijazno opozorimo. Po prejemu celotne dokumentacije, vaš odškodninski zahtevek vložimo v roku 24 ur.

Odškodnino lahko pričakujete v roku enega meseca.

ODŠKODNINA SE LAHKO IZPLAČA TUDI V GOTOVINI – NA ROKE!

POKLIČITE NAS NA 041 995 995 ALI NA PIŠITE NA info@iuspro.si

Naj bo vaša odškodnina naša skrb!

“Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv.”