IZVRŠBE

“Ob pravi podpori je vsak vrh dosegljiv.”

VLOŽITEV IZVRŠBE

Izvršba je prisilno sredstvo izterjave, ki upniku omogoča, da je njegova terjatev poplačana. Izvršba je možna na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova. Izvršilni postopek začne upnik z vložitvijo predloga za izvršbo.

Predlog za izvršbo mora vsebovati:

– upnika in dolžnika z identifikacijskimi podatki,
– izvršilni naslov,
– dolžnikovo obveznosti,
– sredstvo ali predmet izvršbe,
– druge podatke, ki so glede na predmet izvršbe potrebni, da se izvršba lahko opravi.

Izvršilni postopek načeloma poteka pisno (brez naroka za obravnavo), med upnikom in dolžnikom prek sodišča, ki na koncu z odločbo odloči o upnikovem predlogu za izvršbo. Tako se stranki ni potrebno obremenjevati z morebitnim zaslišanjem pred sodiščem. V primeru, da stranki nista znani višina in obseg dolžnikovega premoženja, lahko opravimo tudi poizvedbe pri pristojnih organih.

Zaradi obstoja zastaralnih rokov, strankam svetujemo, da se za zagotovljeno poplačilo terjatve na nas obrnejo čim prej.

UGOVOR ZOPER IZVRŠBO

Za stranke prav tako vlagamo ugovore in druge vloge, ko je izvršba vložena neutemeljeno ali bi dolžnik raje izvršbo na drugo izvršilno sredstvo (na primer: upnik vloži izvršbo na nepremičnino, dolžnik pa želi dolg poplačati z izterjavo premičnine – avtomobila). Ko dolžnik prejme izvršbo, ki ji nasprotuje, svetujemo, da nas zaradi kratkega roka za vložitev ugovora, kontaktira takoj, ko je to mogoče, saj je v takem primeru možnost za uspeh večja.

Zmagajmo skupaj