Open/Close Menu Skrbno varujemo zasebnost naših cenjenih strank in se borimo za interese le-teh.

KAJ JE ODŠKODNINA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST? Odškodnina je nadomestilo oškodovancu za nastalo škodo. Odškodninska odgovornost je odgovornost povzročitelja škode, da oškodovancu povrne nastalo škodo. Odškodnina je tako pravica oškodovanca, da od povzročitelja zahteva povrnitev škode, ki pomeni odškodnino: za materialno ali premoženjsko škodo (odškodnina za uničeno ali poškodovano vozilo, odškodnina za poškodovan telefon, uro, oblačila, očala, nadomestilo za izpad dohodkov,…) in za nematerialno škodo…

VISOKE ODŠKODNINE pri IUS PRO IUS PRO smo skupina izvrstnih pravnikov, specializiranih za različna pravna področja (več lahko preberete tukaj). V sodelovanju z znanimi odvetniškimi družbami nudimo strokovno in uspešno uveljavljanje vaših pravic, ter finančno in moralno zadoščenje na vseh instancah. Naš glavni cilj je vaše zadovoljstvo. Naša primarna dejavnost, na področju civilnega prava, je terjanje visokih…

DELOVNO PRAVO – poškodbe na delu: Večina prebivalstva se vsakodnevno sooča z delovnim procesom, saj je to nujno za človeški oziroma družbeni obstoj. Pri delu ali v zvezi z delom se pogosto dogajajo tudi najrazličnejše poškodbe in bolezenska stanja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 3. členu opredeljuje, da je nezgoda pri…

ODŠKODNINA ZA POŠKODBE PRI PROMETNI NESREČI Ali lahko zahtevam odškodnino iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti? Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, kot voznik, sopotnik, kolesar, pešec, lastnik poškodovane stvari v prometni nesreči, etc, ste upravičeni do odškodnine za nastalo materialno škodo in ravno tako do odškodnine za nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, ki največkrat pomeni telesne bolečine, duševne bolečine,…

VISOKA DENARNA ODŠKODNINA ZA NEPREMOŽENJSKO ŠKODO Slovensko sodstvo si pri odločanju višine nepremoženjske škode pomaga s Fischerjevo lestvico, ki telesne poškodbe kategorizira. Bistvo Fischerjevega sistema je razvrščanje poškodb v šest temeljnih skupin, kar omogoča poenostavljeno označevanje teže poškodbe posameznega odškodninskega primera. Pri tem se je potrebno zavedati, da uvrstitev poškodbe v ustrezno skupino ni enostavna…

VRTOGLAVA ODŠKODNINA – 51 MILIJONOV EVROV Nekdanji prvi laški pivovar Boško Šrot, ki na Dobu prestaja zaporno kazen bo moral Pivovarni Laško Union plačati več kot 51 milijonov evrov odškodnine, navaja Dnevnik.si. Po osmih letih pravdanja je Pivovarna Laško Union končno dočakala zanjo ugodilo sodbo. Naj spomnimo, da si je Šrot za financiranje menedžerskega prevzema…

ODKUP ZAPADLIH TERJATEV Z neplačilom za opravljene storitve se sooči mnogo podjetij. Dolgove je možno izterjati na različne načine, med drugim se podjetja lahko zatečejo tudi na sodišča. Ena od možnosti za učinkovite izterjave dolgov je tudi odkup terjatev. PREDNOSTI ODKUPA ZAPADLIH TERJATEV Odkup zapadlih terjatev je še posebej koristno v današnjih časih, ko je…

OSEBNI STEČAJ – ZADNJA REŠILNA BILKA? Osebni stečaj ne predstavlja čarobne formule za nov začetek. Osebni stečaj je postopek namenjen fizičnim osebam ali samostojnim podjetnikom, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Dolžnik se mora zavedati, da osebni stečaj ne pride popolnoma brez obveznosti. Sprožitev osebnega stečaja mora biti kljub navidezni enostavnosti zelo premišljena…

PREŽIVNINA Preživnina je eden od pomembnejših institutov družinskega prava. Starši so dolžni preživljati svoje otroke do njihove polnoletnosti, da jim glede na svoje zmožnosti zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Po polnoletnosti pa ob pogoju rednega šolanja, oz. študija, vendar najpozneje do dopolnjenega 26. leta starosti. Starši preživljajo otroke v svojem gospodinjstvu, razen če…

ODŠKODNINA ZARADI POŠKODBE NA DELOVNEM MESTU Ena temeljnih obveznosti delodajalca je zagotavljanje varnih in s predpisi usklajenih delovnih razmerij. To pomeni, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati odškodnino, ki se je poškodoval med delom oziroma na delovnem mestu, v kolikor je delodajalec odgovoren za nastalo škodo. Opisano izhaja iz načela subjektivne krivdne odgovornosti pravne ali…