AKTUALNO

 

Kaj je odškodnina in odškodninska odgovornost

Kaj je odškodnina in odškodninska odgovornost

Odškodnina je nadomestilo oškodovancu za nastalo škodo. Odškodninska odgovornost je odgovornost povzročitelja škode, da oškodovancu povrne nastalo škodo. Odškodnina je tako pravica oškodovanca, da od povzročitelja zahteva povrnitev škode, ki pomeni odškodnino: za...

Visoke odškodnine pri Ius pro

Visoke odškodnine pri Ius pro

IUS PRO smo skupina izvrstnih pravnikov, specializiranih za različna pravna področja (več lahko preberete tukaj). V sodelovanju z znanimi odvetniškimi družbami nudimo strokovno in uspešno uveljavljanje vaših pravic, ter finančno in moralno zadoščenje na vseh...

Poškodbe na delu

Poškodbe na delu

DELOVNO PRAVO – poškodbe na delu: Večina prebivalstva se vsakodnevno sooča z delovnim procesom, saj je to nujno za človeški oziroma družbeni obstoj. Pri delu ali v zvezi z delom se pogosto dogajajo tudi najrazličnejše poškodbe in bolezenska stanja. Zakon o varnosti in...

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči

Ali lahko zahtevam odškodnino iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti? Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, kot voznik, sopotnik, kolesar, pešec, lastnik poškodovane stvari v prometni nesreči, etc, ste upravičeni do odškodnine za nastalo materialno škodo...

Visoka odškodnina

Visoka odškodnina

VISOKA DENARNA ODŠKODNINA ZA NEPREMOŽENJSKO ŠKODO Slovensko sodstvo si pri odločanju višine nepremoženjske škode pomaga s Fischerjevo lestvico, ki telesne poškodbe kategorizira. Bistvo Fischerjevega sistema je razvrščanje poškodb v šest temeljnih skupin, kar omogoča...

Odškodnina Šrot

Odškodnina Šrot

VRTOGLAVA ODŠKODNINA – 51 MILIJONOV EVROV Nekdanji prvi laški pivovar Boško Šrot, ki na Dobu prestaja zaporno kazen bo moral Pivovarni Laško Union plačati več kot 51 milijonov evrov odškodnine, navaja Dnevnik.si. Po osmih letih pravdanja je Pivovarna Laško Union...

Odkup in prevzem zapadlih tejatev

Odkup in prevzem zapadlih tejatev

Z neplačilom za opravljene storitve se sooči mnogo podjetij. Dolgove je možno izterjati na različne načine, med drugim se podjetja lahko zatečejo tudi na sodišča. Ena od možnosti za učinkovite izterjave dolgov je tudi odkup terjatev. PREDNOSTI ODKUPA ZAPADLIH TERJATEV...

Osebni stečaj

Osebni stečaj

Osebni stečaj ne predstavlja čarobne formule za nov začetek. Osebni stečaj je postopek namenjen fizičnim osebam ali samostojnim podjetnikom, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Dolžnik se mora zavedati, da osebni stečaj ne pride popolnoma brez...

Preživnina

Preživnina

Preživnina je eden od pomembnejših institutov družinskega prava. Starši so dolžni preživljati svoje otroke do njihove polnoletnosti, da jim glede na svoje zmožnosti zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Po polnoletnosti pa ob pogoju rednega...